Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 15 januari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Apeldoorn)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Je zult maar een van de weinige christenen zijn in een klas of op een kantoor. Om je heen zovelen met een andere levenskoers. Waar zoek je je kracht dan? Kijk naar Gods Zoon Jezus Christus: Hij was echt de enige onder de mensen die volmaakt zuiver Vader volgde. Wat zal Hij het zwaar hebben gehad te midden van zoveel zonde en onzuiverheid. Waar zocht Hij zijn kracht om zijn taak te kunnen doen?

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog
Gebed
Lezing I uit Marcus 1:32-39
Z LvdK 463:1.2.3 O Heer, die onze Vader zijt
Lezing II uit Lucas 6:12-19
Z LB 272:1.2.4 (= LvdK 324) De Heiland op de berg,
Preek Thema: Christus die sterk was als Hij knielend bad
Zondag 45 HC (te lezen na de preek)
Z GK 126:2.4.5 Die sterk was als Hij knielend bad
Geloofsbelijdenis
Z GK 68:1 Wij knielen voor uw zetel neer
Dankzegging en voorbede
Z Het Onze Vader GK 181b
Inzameling gaven
Z PS 119:56.64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Zegen
Delen via e-mail

22 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

22 jan, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

29 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >