Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 5 februari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. J. Hagg (Zwolle)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom en mededelingen.
Votum en groet
Zingen Ps. 99:1,2,3,8 (feestelijk) vs. 2 en vs.3: twee regels vrouwen, twee regels mannen.
Gebed en LB.1006 ‘Onze Vader in de hemel’
Lezing tekst: Zondag. 48 Nadenken over het Koninkrijk – hoe we erin kunnen groeien daar duidelijk deel van uit te maken.
Lezing Joh. 3:1-21 Hoe kun je erbij gaan horen, Gods Koninkrijk?
Reactie: LB.686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (noten in beeld)
Lezing art. 27 NGB Over Christus die eeuwig Koning is en over zijn onderdanen.
Reactie: Opw. 461 Mijn Jezus, mijn redder (zing van de Koning en zijn heerschappij) 1x
Tijdens preek LB. 912 ‘Neem mijn leven…’ wisselz.:1A, 2M, 3V, 4M, 5V, 6A (vlot).
Na preek: LB. 175 ‘wij hebben een sterke stad’ (vrolijk en vastberaden)  
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis staande
Als amen daarop: Ps. 103:9
Delen via e-mail

12 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

12 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

19 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >