Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 12 februari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn, Diaconie
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

De Leraar van het gebed heeft de derde gebedsvraag van het Onze Vader zelf gebeden in de tuin van de pijn. 

 

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 23c LB Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Gebed
L Matt.26:36-46
Z Opw. 268 Hij kwam bij ons, heel gewoon
T zondag 49 HC
Preek “In de tuin van de pijn”
Z Gezang 37:4 GK Uw wil geschiede wereldwijd
Geloofsbelijdenis van Nicea
Z PS 79:5 Dan zullen wij, de schapen van uw weide
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 63:3 GK Heer, laat uw liefde
Viering HA
Z PS 116:7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER
Z Gezang 425 LB Vervuld van uw zegen
Zegen
Delen via e-mail

19 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

19 feb, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

26 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >