Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 19 februari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (CGK Apeldoorn-Zuid)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Moment van stilte
Gezongen votum, groet van God, gezongen ‘amen’
Z Ps 103: 1, 3 en 4 Zegen mijn ziel de grote naam des HEREN
Gebed
L: Heidelbergse Catechismus zondag 51
Z LB psalm 133: 1, 2 en 3 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is’t dat zonen
Preek rond drie schriftlezingen:
Genesis 9 vers 20 – 27
1 Korintiërs 13: 1 – 8a
1 Petrus 4 vers 7 – 11.
Thema: ‘De liefde bedekt…’
Z LB 838: 1 en 3 O grote God die liefde zijt
Apostolische Geloofsbelijdenis
Z LB 705: 1 en 2 Ere zij aan God de Vader
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Z LB 796: 1, 2 en 3 U Here Jezus roep ik aan
Zegen, gezongen ‘amen’
Delen via e-mail

26 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

26 feb, 17:00, Andreaskerk

MiddagdienstLees verder >

26 feb, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >