Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 5 maart, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Kandidaat Marten Wybe van der Veen (Kampen)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Mededelingen
Stiltemoment
Votum en Zegengroet
Zingen GK Gez 171: wees stil voor het aangezicht van God.
Gebed
Lezing gedeeltes: Ex. 33:18-23
Zingen Psalm 73: 1, 3, 4.
Lezing tekst: 1 Kon. 19:3-18
Preek
Amenlied: Psalm 91: 1, 3.
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen Psalm 91: 8.
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Opwekking 717 :Stil mijn ziel wees stil
Zegen
Delen via e-mail

08 mrt, 15:30, Koningshof

Middagdienst BiddagLees verder >

08 mrt, 19:30, Voorhof

Avonddienst BiddagLees verder >

12 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >