Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 12 maart, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Arjan Witzier (CGK Apeldoorn-Centrum)
Collecte:Dak op kerk Ruda in Oekraïne

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Hoe vecht je tegen een vijand die sterker is? Dat is de vraag bij HC 52, de zesde bede van het Onze Vader

Liturgie

Welkom & mededelingen
Stil persoonlijk gebed
Votum & groet
Z Psalm 138 : 1, 2, 4 Ik zal met heel mijn hart uw eer
Gebed
L Efeziërs 6:10-20, Hebreeën 4:14-16, Jakobus 1:12-18
Z Psalm 141 : 1, 2, 3, 4 U Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
Verkondiging bij Heidelbergse Catechismus, Zondag 52.127
Hoe vecht je tegen een vijand die sterker is?
Z Hemelhoog 365 Welk een Vriend is onze Jezus
Apostolische Geloofsbelijdenis
Dankgebed & voorbede
Collecte
Z LB Psalm 4 : 1 en 3 Laat als ik roep mij op U hopen
Zegen
Delen via e-mail

19 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

19 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

26 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >