Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 19 maart, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:prof. A.L.Th. de Bruijne (Kampen)
Collecte:Stichting Present

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum en Groet
Z Ps 63:1,2 O God, mijn God ik zoek uw hand
Gebed
Lezing 1: Ezechiël 36: 22-32 en Joh 7:37-39
Z GK 158 Als een hert dat verlangt naar water
Lezing 2: Ezechiël 47:1-12
Z LvdK 75:5,6 Gij zijt het water ons gegeven
Tekst + preek Ezechiël 47:6a
Opw 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
Dankgebed
Geloofsbelijdenis GK 179a wisselzang
Collecte
LB 978:1,2,3,4 Aan u behoort o Heer der Heren
Zegen en gezongen amen
Delen via e-mail

26 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

26 mrt, 17:00, Samuëlkerk

LeerdienstLees verder >

26 mrt, 17:00, Koningshof

ZangdienstLees verder >