Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 2 april, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Machiel Oppenhuizen (Em. pred. CGK) (Zwolle)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

‘Hoe wonderlijk verhoort God!’

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum, groet van God, amen
Opw 123 Groot is uw trouw, o Heer
Gebed
Bijbellezing: Lucas 11 vers 1 – 13
LB 370: 1, 2 en 3 Vader, die woont in hemels licht
Tekstlezing: HC vraag en antwoord 128 en 129
Preek: ‘Hoe wonderlijk verhoort God!’
LB 904 vers 1 t/m 5 Beveel gerust uw wegen
Apostolische Geloofsbelijdenis
LB Ps 68: 7
Dankzegging en voorbeden
Collecte
LB Ps 145:1 en 2
Zegen, gezongen amen.
Delen via e-mail

09 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

09 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

13 apr, 19:30, Andreaskerk

Witte DonderdagLees verder >