Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 9 april, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:ICF

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Bij het begin van de stille week staan we bij het kruis van onze Heer. We geven aandacht aan de zogenaamde Lutherroos: een zwart kruis in een witte roos. De overdenking van het kruis maakt ons nederig en beschaamd, maar ook dankbaar en blij. Een kleine bijdrage aan het Lutherjaar 2017 en Refo500 (1517-2017).

Liturgie

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z Gezang 177:1.2.5.7 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Gebed voor de opening van het Woord
L Openbaring 4
Z Gezang 139:1 GK Wij loven U, o God, wij prijzen uwe naam
L Openbaring 5
Z Gezang 139:4.5 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit
T zondag 15 vr en antw 39; zondag 16 vr en antw 43
Z PS 131 GK O HEER, er is geen trots in mij
Preek over het thema Het zwarte kruis en de witte roos (de Lutherroos)
Z Gezang 69 GK U heilig Godslam, loven wij
Geloofsbelijdenis
Z Opw 268 Hij kwam bij ons, heel gewoon
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Opw.428 Genade, zo oneindig groot
Zegen
Delen via e-mail

13 apr, 19:30, Andreaskerk

Witte DonderdagLees verder >

14 apr, 19:30, Koningshof

Goede VrijdagLees verder >

15 apr, 19:30, Koningshof

Stille ZaterdagLees verder >