Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 7 mei, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Arjan Witzier (CGK Apeldoorn-Centrum)
Collecte:Dit Koningskind (afd. Apeldoorn)

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Wat is er misgegaan dat God ons liefde moet gebieden?
Over die vraag gaat de verkondiging vanmiddag.

Liturgie

Welkom & mededelingen
Stil persoonlijk gebed
Votum & groet
Z Psalm 119 : 64, 66 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Gebed
L Matteüs 22:34-40 en 1 Johannes 4:7-12
Z Psalm 19 : 3, 4 Volkomen is Gods woord
L Heidelbergse Catechismus Zondag 2
Verkondiging over Matteüs 22:37-40
Wat is er misgegaan dat God ons liefde moet gebieden?
Z LB 670 : 1, 3, 5, 7 Kom Schepper God, o heilige Geest
Dankgebed & voorbede
Collecte
Z Geloofsbelijdenis GK 179a Wisselzang Ik geloof in God de Vader
Zegen
Delen via e-mail

14 mei, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

14 mei, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

21 mei, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >