Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Leerdienst

Datum & tijd:Zondag 28 mei, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Zending
Bijzonderheid:Combi-dienst met GKv-Zuid

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Omdat elke gemeente haar eigen catechismusrooster volgt, kies ik in deze combidienst voor een ander thema. Er is de laatste tijd veel aandacht voor de helende kracht van de Psalmen. Speciaal voor lotgenotengroepen van traumaslachtoffers en hun familie wordt door hulpverleners en pastores gewerkt met het boek van de Psalmen. Dit is voor iedereen goed om te weten om attent en meelevend te kunnen zijn voor slachtoffers in onze eigen omgeving.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet
Z PS 57:1.2.3 (LvdK= GK) Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
Gebed
Schriftlezing: Psalm 10
Z PS 9:5.6.7 GK De HERE troont in eeuwigheid
Preek over het thema “De helende kracht van de Psalmen”
Z PS 143:1.4.6.8 (LvdK= GK) O HERE, hoor naar mijn gebeden
Geloofsbelijdenis
Z PS 147:1 (LvdK= GK) Lof zij de HEER, goed is het leven
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Dit huis een herberg onderweg (melodie PS 84)
Zegen
Delen via e-mail

28 mei, 18:30, Samuëlkerk

ZangdienstLees verder >

28 mei, 18:30, Tabernakelkerk

JeugddienstLees verder >

04 jun, 10:00, Koningshof

Morgendienst PinksterenLees verder >