Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 11 juni, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Zending deol VONK, Diaconie
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

In dit herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie geven we vanmiddag aandacht aan wat Luther geschreven heeft over het avondmaal. Hij heeft mooie uitdrukkingen gebruikt om het belang van het avondmaal te tekenen. Vaak met beroep op de geschiedenis van de tollenaar Zacheüs. "Vandaag wil Ik in jouw huis zijn".

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet
Z PS 66:1 Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gebed
L Lucas 19:1-10
Z Gezang 55 GK Er is geen plaats
T zondag 28-29 HC
Preek “Vandaag moet Ik in jouw huis zijn”
Z Gezang 127:1 GK Heer, wij gedenken hier uw dood
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 69 GK U, heilig Godslam, loven wij
Geloofsbelijdenis
Z Opw.430 Heer, ik prijs uw grote naam
Viering avondmaal (tafelviering)
Z Gezang 127:4 GK Wij dan, die leven van uw dood
Z Gezang 574:1.2.3 LB Glorie zij U, Christus
Zegen
Delen via e-mail

18 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

18 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

25 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >