Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Jeugddienst

Datum & tijd:Zondag 25 juni, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:TU
Bijzonderheid:Jeugddienst

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Samen met de catechisanten van groep 3 is deze jeugddienst voorbereid. We kozen voor het thema: angst. Gezien alle aanslagen en de dreiging die uitgaat van ISIS een begrijpelijke keus. Is er reden voor angst? Hoe wapen je je daartegen als christenjongere?

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet (Sela)
Z Opw. 518 Heer, U bent altijd bij mij
Gebed
Introductie thema
Z Opw.462 Aan uw voeten, Heer
Schriftlezingen: Psalm 27:7-10 en Romeinen 8:12-17
Z PVN 57 Totdat het veilig is
Preek over het thema “Wees niet bang” n.a.v. Romeinen 8:15
Z Opw.717 Stil, mijn ziel, wees stil
Geloofsbelijdenis Z GK gezang 161 Heer, U bent mijn leven
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Luisterlied Opw.794 No longer slaves
Z Opw.764 U zult altijd voor ons strijden (zegekroon)
Zegen
Delen via e-mail

25 jun, 18:30, Tabernakelkerk

LofprijzingsdienstLees verder >

02 jul, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

02 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >