Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 16 juli, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Lichtenvoorde
Bijzonderheid:Gezamenlijke dienst met CGK-Centrum (Barnabaskerk)

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Hoe probeert Gods tegenspeler Gods kinderen te verleiden? Wie is die tegenspeler, hoe werkt hij en hoe kun je hem de baas? Maarten Luther had daarover een uitgesproken mening en zijn gedachtengoed werkt door in de gereformeerde belijdenisgeschriften, het gemeenschappelijk erfgoed van de beide kerken die deze combidienst houden: CGK en GKV.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet
Z PS 57:1.2.3 GK=LB Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
Gebed
L Psalm 119:73-80
Z PS 119:28.29 GK= LB Uw hand, HEER, heeft mijn leven toebereid
Preek (Thema: Volgens Luther is christelijk geloof aangevochten geloof)
Z Gezang 401:1.2.3 LvdK (= LB 898:1.2.3) Een vaste burcht
Geloofsbelijdenis
Z Opw.136:1.2 Abba, Vader, U alleen
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Nu zingen wij getroost en blij (melodie LvdK 169)
Zegen
Delen via e-mail

23 jul, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

30 jul, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >