Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 1 oktober, 16:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Stichting Cabrejou Foundation

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

In de laatste dienst die ik als actief gemeentepredikant mag leiden is de preektekst het gebed voor de gemeente waarmee de schrijver van de brief aan de Hebreeën zijn geschrift afsluit. Het beste wat een pastor bij zijn afscheid kan doen is de handen vouwen en de gemeente bij Gods troon brengen.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Toewijding en zegengroet
Z PS 84a LB Wat hou ik van uw huis
Gebed
L Hebreeën 13:15-25
Z PS 122:3 GK Vraagt vrede voor Jeruzalem
T Hebreeën 13:20-21
Z Opw.767 Hoe mooi en hoe heerlijk (2x)
Preek
Z Gezang 147:1.2.3.4 GK Maak muziek voor God de Vader
Geloofsbelijdenis Z Te Deum Heer, wij loven en aanbidden U
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 416 LB Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Delen via e-mail

06 okt, 19:00, Koningshof

Afscheid ds. van de KampLees verder >

08 okt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

08 okt, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >