Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 15 oktober, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. H.J.J. Feenstra (Kampen)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum en groet
Zingen LB 972:1,2,5,7,8,10 Hoe goed, o Heer, is't hier te zijn
Gebed
Zingen LB 316 Het woord dat u ten leven riep
Lezen en tekst: Psalm 150
Zingen LB 317 Grote God, Gij hebt het zwijgen
Verkondiging
Zingen Ps.150
Gebed
Zingen LB 868:1,5 lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Geloofsbelijdenis
Zingen LB 344 Wij geloven één voor één
Collecte
Zingen Ps.68:8
Zegen
Delen via e-mail

22 okt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

22 okt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

29 okt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >