Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 19 november, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Wim Schaaij (Leerdam)
Collecte:Stichting Present

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

 Leven tussen wet en genade.

Liturgie

Votum & zegengroet
Zingen GK 50 – Ere zij God
Gebed
Zingen Psalm 86:2,4 – Ja tot u hef ik mijn leven
Schriftlezing:
- Romeinen 7,13-25
- 1 Johannes 2,1-11
Zingen Psalm 86,5.7 – Gij zijt groot en zeer verheven
Tekst: Zondag 44 (114 & 115)
Preek – Leven tussen wet en genade
Zingen Opw 575 – Jezus alleen
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 140,1 – Alle roem is uitgesloten
Apostolicum
Zingen GK 140,3 – Dat heet grenzeloos ontferming
Gebed
Collecte
Zingen Psalm 111,5-6 – De Here heeft zijn volk gered
Zegen
Delen via e-mail

26 nov, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

26 nov, 16:30, Samuëlkerk

ZangdienstLees verder >

26 nov, 17:00, Voorhof

LeerdienstLees verder >