Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 3 december, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Han Hagg (Zwolle)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

'IK GA HET KWAAD VERSLAAN'

Obadja's profetie voor Edom, voor Israel, voor ons. 

Liturgie

1.Begroeting en stiltemoment
2.Votum en zegengroet
3.Lb 303 Zonne en maan
4.Gebed
Afgesloten met Psalm 63:2 ‘uw liefde is het hoogste goed’
5.Inleiding op Bijbellezing
Obadja 1.
Reactie: Psalm 99:1,2,8
6.Preek over Obadja: ‘Ik ga het kwaad verslaan!’
Reactie: Opw 767 Hoe mooi en hoe heerlijk
7.Gebed en voorbeden.
Drie maal bidden we tussen de gebeden in: uit Psalm 133 (na de woorden ‘samen bidden we…’):
Waar liefde woont gebiedt daar, Heer, uw zegen
en laat genaad’ er rijk worden verkregen
het leven tot in eeuwigheid!
8.Geloofsbelijdenis
9. LB 939 Op u alleen
10 Collecte
11 Opw. LB 263 Wees Gij mijn toevlucht
12Zegen
Delen via e-mail

10 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

10 dec, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

17 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >