Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Hemelvaartsdag

Datum & tijd:Donderdag 25 mei, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

In welke houding is de Heer naar de hemel gegaan? Lucas laat ons aan het slot van zijn eerste boek weten wat de laatste indruk is die zijn leerlingen van Hem op hun netvlies hielden. Deze houding is ook voor ons veelzeggend.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Toewijding en zegengroet
Z PS 47:1.3 Juicht, o volken, juicht
Gebed
L Hand.1:1-14
Z Gezang 661 LB Ten hemel opgevaren is
T Lucas 24:50-53
Kinderlied Gezang 100:1 GK (=schoolpsalm van de week) De dag der kroning is gekomen
Vertrek kinderen naar bijbelklas
Preek
Z Gezang 101 GK De dag van onze Vorst brak aan
Geloofsbelijdenis van Nicea
Z Opw 181 Majesteit
Dankzegging en gebed
Inzameling gaven
Z PS 89:7.8 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt
Zegen
Delen via e-mail

28 mei, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

28 mei, 17:00, Koningshof

LeerdienstLees verder >

28 mei, 18:30, Samuëlkerk

ZangdienstLees verder >