Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Morgendienst Eerste Kerstdag

Datum & tijd:Maandag 25 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Lichtenvoorde

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

 

Een christen viert Kerst omdat Jezus welkom is in zijn hart en leven

  1. Jezus is welkom bij wie gelooft.
  2. Jezus garandeert als Gods Zoon uw bevrijding.

Liturgie

1.Mededelingen
2.Voorzang: Opw. 523: 1, 2 en 3 Laat ieder het horen
3.Stil gebed
4.Votum
5.Vredegroet
6.Zingen: LB 489: 1, 2 Komt ons in de diepe nacht ter ore (T)
7.Gebed
8.Zingen: Sela: Wijs mij de weg naar Bethlehem
9. Kindmoment
10. Projectlied 5
11. Schriftlezing I: Lucas 2 : 1 – 13
12.Gezongen Schriftlezing: (Lucas 2 : 14) Gez. 50 (in wisselzang) (staande) Ere zij God
13.Schriftlezing II: Lucas 2 : 15 – 20
14.Zingen: LB 479: 1, 3 Een lied weerklinkt in deze nacht (in wisselzang vma)
15.Schriftlezing III: Rom. 10 : 9 - 15
16.Zingen: Opw 527 Licht in de nacht
17.Belijdenis: Heidelb. Cat. Zondag 14
18.Zingen: Ps. 132 : 5, 9, 10
19.Tekst: Jes. 52 : 7 - 10
20.Verkondiging:
21.Zingen: LvdK 32: 1, 4 en 5 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
22.Gebed van dank en voorbede
23.Zingen: Opw. 595 Licht van de wereld
24.Collecte
25.Zingen: Gez. 85: 1, 2 (in wisselzang) Weet jij waarom Jezus
26.Zegen

Na de dienst: Kom vier het feest met ons
Delen via e-mail

31 dec, 10:00, Koningshof

Morgendienst OudjaarsdagLees verder >

31 dec, 17:00, Koningshof

Middagdienst OudjaarsdagLees verder >

07 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >