Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 11 februari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. C.J. Mewe (Spakenburg)
Collecte:ICF International Christian Fellowship Zevenhuizen

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Zo gezond als een vis! 

Liturgie

Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Votum en vredegroet
Z: Opwekking 464 (schoollied)
- Wees stil voor het aangezicht van God
- Wees stil, want de heerlijkheid van God
- Wees stil, want de kracht van onze God
Lezen van de wet uit Deuteronomium 5: 6 – 21
Z Opw 642 - Al mij zonden, al mijn zorgen
Gebed
Z Kinderlied GK 45 Laat de kinderen tot mij komen
L Matteüs 9: 1 - 13
Z Ps 103: 1, 4
- Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
- Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen’
L Tekst: Matteüs 9: 12
Z GK 174: 3 - Spreek Gij het Woord dat mij vertroosting geeft
Verkondiging
Z Ps 34: 7, 8
- De HERE God geneest
- Gods kind kan veilig gaan
Gebed
Collecte
Z Opwekking 428
- Genade zo oneindig groot’
- Genade die mij heeft geleerd
- Want Jezus droeg mijn zondelast
- Als ik daar in zijn heerlijkheid
Zegen
gezongen amen

Na de dienst:
Opw 797 Breng ons samen
Delen via e-mail

11 feb, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

11 feb, 19:30, Koningshof

Time out avondLees verder >

18 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >