Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 11 maart, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. Jaap Ophoff (Zwolle)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Niet een ieder die tot mij zegt: Heer, Heer, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is.

Liturgie

Welkom
votum
Groet
Psalmen voor Nu 84 Wat houd ik van uw huis
Tien geboden
Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Gebed
GK 160: 1,2 Laat de kinderen tot mij komen…
Kinderen naar bijbelklas
Bijbellezing: Matt. 7,13-23
Kernvers: Matt. 7, 21: ‘Niet een ieder die tot mij zegt: Heer, Heer, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is.’
Preek
Psalm 40: 2,3,6 (De Nieuwe Psalmberijming) Gelukkig is hij die van U, Heer, houdt
Dankgebed:
Collecte
Tijdens de collecte komen de kinderen terug en is er een korte terugkoppeling.
LB 704 1, 3 Dankt, dankt nu allen God
Zegen
Delen via e-mail

11 mrt, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

14 mrt, 15:30, Samuëlkerk

Middagdienst BiddagLees verder >

14 mrt, 19:30, Voorhof

Avonddienst BiddagLees verder >