Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 18 maart, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Kees van de Beek (Lichtenvoorde)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Teken van Hoop: N.a.v. Johannes 12 vinden we een teken van hoop in het beeld van de graankorrel, die sterft maar veel vrucht draagt; een woord van hoop in de stem uit de hemel; en een belofte uit de kruisdood van Jezus namelijk overwinning op het kwaad en de redding van de mensen….

Liturgie

Welkom en medelingen
LB535f (antifoon) – PS43: 1,3 – LB535f
Stil gebed – votum en groet Sela
GK16a – Ik val niet uit zijn hand
Schuldbelijdenis met GK168 en genadeverkondiging
OPW 575 – Jezus alleen, ik bouw op hem
Gebed om de heilige Geest
Kindmoment
Kinderlied: Samen op weg naar Pasen
Lezen Jeremia, 31, 31-34
Lezen Johannes 12, 20–33
LB51b – create in me a clean heart
Verkondiging – Jezus tekenen van hoop
GK224: 1,2,3 – het zaad zal vruchten dragen
Danken en voorbede
Collecte
Terugkoppeling uit bijbelklas
OPW 618 – Jezus hoop van de volken
Zegen

Singout: OPW 792 Eeuwig Halleluja
Delen via e-mail

18 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

25 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

25 mrt, 17:00, Andreaskerk

LeerdienstLees verder >