Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 25 maart, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. C. van den Berg (Amersfoort-Oost)
Collecte:Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Voor de dienst: Opw 354 Glorie aan God
Mededelingen
Stil moment
Votum en groet
Z Opw 277 - Machtig God, sterke rots
De 10 woorden
Z Opw 125 - Heer, ik kom tot U
Gebed
Z GK 23 Uw woord is een lamp -> kinderen naar de bijbelklas
L Lucas 9 : 18 – 36
Zingen Ps. 2 NPB – Wat willen jullie, wereldmachten toch?
Preek over Lucas 9 : 28 – 35
Z LvdK 360 : 3 - Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken
Gebed
Collecte
Kinderen komen terug, terugkoppeling bijbelklassen
Z LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn wisselzang m.v.
Zegen en gezongen amen

Na de dienst:
Opw 544 Meer dan ooit
Delen via e-mail

25 mrt, 17:00, Andreaskerk

LeerdienstLees verder >

25 mrt, 18:30, Tabernakelkerk

JeugddienstLees verder >

25 mrt, 18:30, Samuëlkerk

ZangdienstLees verder >