Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst Pasen

Datum & tijd:Zondag 1 april, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema van de dienst: Het lege graf

Gedachten van de preek:

  1. Maria’s 1e probleem: Waar is Jezus herbegraven? (14, 15)
  2. Maria’s 2e probleem: Ze wil Jezus bij zich houden. (16, 17a)
  3. Maria’s taak: Ze mag een blij bericht gaan brengen. (17b)

Liturgie

1.Sing-in van ongeveer een half uur
2.Mededelingen
3.Voorganger: Echt waar, de Heer is opgestaan
4.Gemeente: Echt waar de Heer is opgestaan
5.Samen: Halleluja, Amen
6.Votum: LB 634 : 1 (U zij de glorie, opgestane Heer)
7.Vredegroet
8.Amen: LB 634 : 2
9.Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
a.LB 637 : 1, 2 (O vlam van Pasen)
b.Lezing van de wet
c.LB 637 : 3, 4
10.Gebed
11.Kindmoment
12.Zingen: Kinderopw 232 (Wij vieren feest)
13.Schriftlezing: Johannes 20 : 1 - 18
14.Zingen: LB 617 : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 (in wisselzang zie LB) 8,12 solo Maria door een vrouw; 9, 11, 13 solo engel door een man; 10, 14 door de vrouwen; elk halleluja en 18 en 19 door allen)
15.Tekst: Johannes 20 : 14 - 17
16.Verkondiging:
17.Amenlied met koor: Opw. 554 (Mijn Verlosser leeft)
18.Gebed van dankzegging en voorbede
19.Inzameling van de gaven
20.Slotlied: Opw. 609
21.Zegen
Delen via e-mail

01 apr, 17:00, Koningshof

Middagdienst PasenLees verder >

08 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

08 apr, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >