Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 15 april, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Prof.dr. P.H.R. van Houwelingen (Kampen)
Collecte:Het Passion (Hummelo)

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom en mededelingen door oudste van dienst
Votum en groet
Z GK06 145:1-4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
De wet van het leven
Z NPB Ps 36: 2 - Uw liefde raakt het hemelblauw
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Kindmoment
Z LB 8b Zie de zon, zie de maan (daarna vertrek jongste kinderen)
L Johannes 21:1-14
Z Ps 8: 1,2,3 – Heer onze heer
Woordverkondiging: De opgestane Heer herkennen
- 1. Bij de visvangst als de Machtige
Z Ps. 8: 4,5,6 – Gij hebt hem bijna goddelijk verheven
Woordverkondiging: De opgestane Heer herkennen
- 2. Bij de maaltijd als de Gastheer
Z Opw 797 - Breng ons samen
Dankzegging en voorbede
Inzameling van de gaven
Z LB 634: 1,2 - U zij de glorie
Zegen

Na de dienst Opw 733 - Tienduizend redenen
Delen via e-mail

15 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

21 apr, 12:00, Koningshof

Dienst van Woord en gebedLees verder >

22 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >