Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 22 april, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. J. Oosterhuis (Hasselt)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Shalom!

Liturgie

Kennisgeving overlijden Rias Kodde en zingen PS 126:3
Welkom en mededelingen
Votum en groet (Sela)
PVN 16
Genadeverkondiging (Efeze 2:4-6)
Opw 407 – o Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
Gebed
Kindmoment
Kinderlied Hij leeft (Elly en Rikkert)
Kinderen naar bijbelklas
Johannes 20:19-31
PS 30:1,2
Preek Shalom!
GK06 64: 1-4 (Vrede zij U)
Gods geboden (vrij weergegeven)
LB 912:1,5,6
Gebed
Collecte
OPW 602 (Vrede van God)
Zegen en gezongen amen
Na de dienst:
OPW 501
Delen via e-mail

22 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

29 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

29 apr, 17:00, Voorhof

JeugddienstLees verder >