Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 29 juli, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Lucius de Graaff (Heerde)
Collecte:Diaconie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: De Heer zit je op de huid

Liturgie

Mededelingen
Moment van stilte
Votum en zegen
GK 100: 1 en 3 (Juich alle volken, prijs de Heer)
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
KOpw 247 (Ik wil doen wat U zegt)
Kinderen bijbelklas Salomo verlaten kerkzaal
1e Schriftlezing: Jeremia 13, 1- 11 ….
GK 125: 4 ( Wie op de dwaalweg zet zijn voeten)
2e Schriftlezing: Psalm 139 .
Opw 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
Preektekst: Jeremia 13, 1 – 11
Verkondiging ‘’
GBK 177: 1 (U bent mijn leven)
Tien Geboden als regels voor een leven uit dankbaarheid en toewijding plus samenvatting.
Opw 598 (Machtig Heer)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Kinderen komen terug
GK 232: 1 en 4 (Op bergen en in dalen)
Zegen
Delen via e-mail

29 jul, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

05 aug, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

05 aug, 17:00, Barnabaskerk

MiddagdienstLees verder >