Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 19 augustus, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Henk van de Kamp (Zutphen)
Collecte:Dit Koningskind

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Jesaja

Liturgie

Welkom en mededelingen
Stil moment
Openingsbelijdenis en zegengroet
Z Opw.407 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering
Gebed
Z PS 8b LB Zie de zon, zie de maan
Vertrek kinderen naar bijbelklas
L Jesaja 43:8-21
Z PS 147:1.2 Lof zij de HEER, goed is het leven (GK=LB)
T Jesaja 43:18-19
Preek
Z PVN 96 Zing een nieuw lied voor de HEER
De Tien Woorden
Z Opw.51 Dit is mijn gebod
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven (en terugkeer kinderen uit bijbelklas)
Z Gezang 608 LB De steppe zal bloeien
Zegen
Bestanden toevoegen
Delen via e-mail

19 aug, 17:00, Barnabaskerk

MiddagdienstLees verder >

26 aug, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

26 aug, 17:00, Barnabaskerk

MiddagdienstLees verder >