Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 26 augustus, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Prof.dr. B. Kamphuis (Kampen)
Collecte:Newbornlife

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Afkondigingen
Stiltemoment
Gezongen Votum
Zegengroet met gezongen Amen
Zingen: LB 84a (‘Wat hou ik van uw huis’)
Schriftlezing: Rom. 6: 1-14 (bedoeld als lezing van de wet)
Zingen: LvdK 87: 1, 2,5 (‘Wij willen God de ere geven’)
Gebed
Doopformulier (zie bijlage)
Vragen aan de ouders
Doop Mirthe Lynne Kolkman
Zingen: Dooplied Sela (‘In het water van de doop’)
Slot Doopformulier en Dankgebed
Doopliedje (Bundel "Geroepen om te zingen" nr. 79: 1-4 ‘Verbonden met vader en moeder’)
Kinderen naar de `bijbelklas Salamo
Schriftlezing: Psalm 103
Zingen: Ps. 103: 1, 3, 5
Tekst: Psalm 103: 8a ‘Liefdevol en genadig is de HEER’
Zingen Opw 711, Zijn trouw kleurt de morgen
Opw 771 Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
Preek
Zingen: Ps. 103: 9
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: LB 704: 1-3 (‘Dank, dank nu allen God’)
Zegen met gezongen Amen
Delen via e-mail

26 aug, 17:00, Barnabaskerk

MiddagdienstLees verder >

02 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

02 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >