Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 4 november, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:student J. Hooiveld (Kampen)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Jezus, de ongewone Koning

Liturgie

Mededelingen door de oudste van dienst
Stil gebed
Votum en Groet van Sela
Opwekking 766 De wind steekt op
Gebed
Kinderlied: KOpw 40 Je hoeft niet bang te zijn
Kinderen naar de bijbelklas
Wet (het leven onder Koning Jezus)
Ps 1, versie Levensliederen
Lezen Lucas 19:29-48
Preek
Gedenken gestorvenen (door Louwe Heres)
- LB 728:1, 3 De Heiligen ons voorgegaan
- Noemen van de namen van de gestorvenen en aansteken kaarsen
- Uitnodigen gemeenteleden om een kaars aan te steken voor hun gestorven geliefden
- Gebed
Collecte
LB 725: 2, 3, 4 Gij boden rond Gods troon
Zegen
Na de dienst: Opw 792 Eeuwig halleluja
-
Delen via e-mail

04 nov, 16:30, Grote Kerk Loolaan

MiddagdienstLees verder >

07 nov, 15:30, Samuëlkerk

Middagdienst DankdagLees verder >

07 nov, 19:30, Voorhof

Avonddienst DankdagLees verder >