Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 25 november, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:prof. C. J. de Ruijter (Kampen)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Votum-groet
Zingen GK 06 147: 1,3 'Maak muziek voor God de Vader'
Schuldbelijdenis
Zingen GK 06 157 'Vader, vol van vrees en schaamte'
Genadeverkondiging
Gebed
Kindmoment
Kinderlied 'dank U wel' oke4kids
Kinderen naar bijbelklas Salomo
Schriftlezing: Deuteronomium 26:1-11 (tekst: vers 5-11)
Zingen Ps 44: 1,2
Preek
Zingen GK 06 147: 2,4
Wet
Zingen PVN 1
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 710 'Gebed om zegen'
Zegen
Delen via e-mail

25 nov, 17:00, Voorhof

ZangdienstLees verder >

25 nov, 17:00, Andreaskerk

LeerdienstLees verder >

25 nov, 18:30, Tabernakelkerk

JeugddienstLees verder >