Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 2 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. A.A.M. Wilschut (Houten)
Collecte:Stichting Present

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

"Licht van de wereld" is het thema van de dienst op deze eerste adventzondag.

Liturgie

Voor de dienst:
Lied: In het licht

Mededelingen en stil moment door ouderling van dienst

ER KOMEN
Aansteken 1e kaars met gedichtje (Carlijn S. en Carlijn W.)
Zingen: NLB 598 Als alles duister is
Gesproken votum, groet, gesproken amen (door de voorganger)
Zingen: In het licht (Sela)
Gebed om de opening van onze harten

ER ZIJN
Lezen: Jesaja 8:17-9:6
Zingen: LB 482 :1,2,3 Er is uit 's werelds duistre wolken
Lezen: Johannes 8:12
Zingen lied U bent het licht (melodie Ik bouw op u)
Lezen: Mattheus 5:1-16
Zingen: LB 146c :1,5,6 Alles wat adem heeft
Kindermoment door Harmen, introductie Adventproject
Zingen: Opw. 807 God van licht aansluitend kinderen naar bijbelklassen
Preek Licht van de wereld
Zingen: Opwekking 595 Licht van de wereld

WEER GAAN
Gebed
Collecten
Slotzang: NLB 289 Heer, het licht van uw liefde schittert
Heenzending met wet
Zegen, gezongen amen

Na de dienst: Opw. 501 Laat uw vrede heersen
Delen via e-mail

02 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

09 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

09 dec, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >