Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 16 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Diaconie en CNAP, Lichtenvoorde
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Mededeling ouderling van dienst
Aansteken 3 adventskaarsen
Votum en vredegroet
Zingen: Psalm 139 : 1, 2, 14 (De Nieuwe Psalmberijming)
Lezing van de wet
Zingen: LB 969 : 2, 3 (Tot ieder hart, dat Hem behoort)
Gebed
Schriftlezing: Psalm 33 : 4-7; 18-22
Zingen: Ps. 33 : 2 en 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
Tekst: Psalm 33 : 20, 21
Kindmoment
Verkondiging
Amenlied: GK 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Openbare geloofsbelijdenis
- Geloofsgetuigenis van Anneke
- Lezing formulier
- Antwoord Anneke
- Zegenbede (1) met handoplegging
- Zingen: Taizé lied 113: God is vol liefde
- Overhandiging geschenk door ouderling met noemen van de tekst die Anneke zelf uitkoos. Ps. 34 : 9 (NBV).
Vernieuwing van uw belijdenisgelofte (staande)
Zingen: GK 177:1, 4 (Heer, U bent mijn leven)
Collecte Luisterlied De Heer is mijn Herder
Viering Heilig Avondmaal (formulier 4)
- Onderwijs
- Gebed
- Gezongen Onze Vader: Opw. 436 (zonder herhalingen)
- Opwekking Opw. 737 (U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;)
- viering zingen tijdens viering: (1) Sela: Agnus Dei;
(2) LB 672 : 5, 7 (Des Heren tafel brengt ons tot elkaar met vrede) ; (3) Opw. 400 (Liefde was het, onuitputt’lijk);
- Dankzegging 2
Slotlied: Ps. 34 : 1, 3 (Uit Levensliederen: Aan God geef ik de eer)
Zegen
Gelegenheid om Anneke te feliciteren (Luisterlied: PvN 34)
Delen via e-mail

16 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

23 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >