Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 30 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Kees van de Beek (Lichtenvoorde)
Collecte:Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Leren van de wijzen uit het oosten – een leven van aanbidding.

Liturgie

Voor de dienst: Opw 461 Mijn Jezus, mijn redder

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: OPW 768/PvN96 – Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer
Stil gebed
Belijdenis van afhankelijkheid en vredegroet, Sela
GK 93 – de Heer regeert, bekleed met majesteit
De 10 woorden
GK 243 Heer ik kom tot U
Bidden
Kinderlied OPW 46 – Vader ik aanbid U, in canon
Kinderen naar Bijbelklas
Lezen 1: Jesaja 60, 1 - 9
Lezen 2: Matteus 2, 1 – 12
DNP 72, 2. 3. 7.
Verkondiging
LB 526, 1. 4. – Juich voor de koning van de Joden
OPW 461 – Mijn Jezus, mijn redder / juich voor de Heer heel de aarde wees blij
Danken en voorbede
Collecte
OPW 529 Kom laten wij aanbidden
Zegen

Na de dienst: Opw 481 Ik aanbid u
Delen via e-mail

30 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

31 dec, 19:30, Koningshof

Avonddienst OudjaarsdagLees verder >

06 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >