Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Centrum
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 7 januari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. D.T. Vreugdenhil (Nijkerk)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Vanmiddag gaat de dienst over geloven in God als Vader en als Schepper en wat dat voor ons betekent in ons leven. 

Liturgie

Gezongen votum, groet, gezongen amen
Z Ps. 103: 5, 7 - Zoals een vader liefdevol zijn armen
Gebed
L Romeinen 8: 12-30
Z GK 150 - Heer Jezus, duizend vragen…
Tekst HC Zondag 9
Preek
Z Opw. 689 - Spreek, o Heer, door uw heilig woord
Z Geloofsbelijdenis: GK. 179b – Ik geloof in God de Vader
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Z Ps. 121 - Ik sla mijn ogen op
Zegen, gezongen amen
Delen via e-mail

14 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

14 jan, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

21 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >