Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 21 januari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Jelle Drijfhout (Hattem- Centrum)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: Mensenredder

Liturgie

Votum en zegengroet
Z Ps 23:1,2,3
Gebed
L Schriftlezing Matteus 11:2-15
Z Ps 146:2,5,6
L Heidelbergse Catechismus zondag 11
Verkondiging
Z LvdK 221:1,2,3 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Geloofsbelijdenis
Z Opw 461 Mijn Jezus, mijn Redder
Voorbede en dankzegging
Collecte
Z Ps 62:3,4
Zegen
Delen via e-mail

28 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

28 jan, 17:00, Andreaskerk

ZangdienstLees verder >

28 jan, 17:00, Voorhof

LeerdienstLees verder >