Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 18 februari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Diaconie en CNAP, Lichtenvoorde
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

1.Votum
2.Vredegroet
3.Zingen: LB 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
4.Viering van het Heilig Avondmaal (formulier 4)
a.onderwijs
b.gebed
Gezongen Onze Vader: LB 369b
c.Geloofsbelijdenis (12 artikelen samen opzeggen)
d.Opwekking
e.zingen: LB 672 : 5, 6, 7 (Des Heren tafel brengt ons tot elkaar met vrede)
f.moment van stille overdenking
g.viering
zingen: PS 100 : 1, 2
h.Dankzegging 2
5.Schriftlezing: Psalm 106
6.Zingen: PS 106 : 2
7.Tekst: Psalm 106 : 4, 5
8.Verkondiging
9.Zingen: PS 106 : 20, 21, 22
10.Dankzegging en voorbede
11.Inzameling van de gaven
12.Zingen: GK 146 (Kom, laat ons vrolijk zingen)
13.Zegen
Delen via e-mail

25 feb, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

25 feb, 16:30, Samuëlkerk

JeugddienstLees verder >

25 feb, 17:00, Koningshof

LeerdienstLees verder >