Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Leerdienst

Datum & tijd:Zondag 25 februari, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. H.J. Boiten (Amersfoort-C)
Collecte:TU
Bijzonderheid:Combi-dienst GKv/CGK/NGK

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Gratie voor Gosen in het gericht van Egypte

Liturgie

Moment voor stil en persoonlijk gebed

Votum en zegengroet
Z Openingslied Ps 96:1,3 Een nieuw lied, Afgoden zijn der volken goden; de HEERE schiep de hemel
Gebed
L Lezing van de Heilige Schrift: MatteĆ¼s 25:31-33
Z Antwoordlied Ps 111: 4 Gods werk is waarheid en vol recht
L Preektekst: Exodus 8:16-28
Preek
Z GK Gez 166:1-3 Op bergen en in dalen
Gebed
Belijdenis:
Z LB 302: 2,3,4 Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren
Dienst van het offer
Z Slotzang LvdK 427: 1, 5, 8 Beveel gerust uw wegen
Zegen
Delen via e-mail

25 feb, 18:30, Tabernakelkerk

LofprijzingsdienstLees verder >

04 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

04 mrt, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >