Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 4 maart, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Han Hagg (Zwolle)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

- Welkom en mededelingen
- Stiltemoment
- Votum en groet
- Zingen GK 2017 166 ‘Glorie aan God in de hoogste hemel’ (GK 2006 49)
- Gebed en Psalm 45a ‘Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U’
- Lezing Marcus 10:32-45
- Zingen GK 2006 Gez.89:3 ‘Heer, verzoener van mijn zonden’
- Preek over Marcus 10:35-45
- Zingen: LB.990 de laatsten worden de eersten (LvdK 70)
- Gebed
- Zingen: LB 864:1,2,5
- Collecte
- Belijdenis: LB 939 ‘op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop…’
- Zegen
- Als amen hierop: Psalm 72:7 uit de nieuwe psalmberijming
Delen via e-mail

11 mrt, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

11 mrt, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

14 mrt, 15:30, Samuëlkerk

Middagdienst BiddagLees verder >