Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 15 april, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. Jaap Ophoff (Zwolle)
Collecte:Het Passion (Hummelo)

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom
GK 109: 1 (Halleluja, lof zij het Lam)
Groet van God
GK 109: 2,4 (De Koning op des Vaders troon)
Gebed
Bijbellezing uit EF. 1,15-23 en Ef. 5,1-14
Lezen HC 17
Ps. 86: 4,5 (Leer mij naar uw wil te handlen)
Preek n.a.v. Ef. 2,5: God heeft ons die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt
LvdK 87: 1,3,5 (Wij willen God de ere geven)
GK 123: 1 (‘k Geloof in God de Vader die uit niets)
Gesproken deel geloofsbelijdenis
GK 123: 5 (‘k Geloof in God de heilge Geest, die troost)
Dankgebed
Collecte
Ps. 89: 6,7 (Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand)
zegen, gezongen amen
Delen via e-mail

21 apr, 12:00, Koningshof

Dienst van Woord en gebedLees verder >

22 apr, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

22 apr, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >