Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 17 juni, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. Jaap Ophoff (Zwolle)
Collecte:Stichting Present, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: de heilige Geest als voorschot

Liturgie

Welkom
Votum en groet
GK06 105: 1,2,3,5,7 (In vuur en vlam zet ons de Geest)
Gebed
Lezing: 2 Kor. 1, 16-22 + Rom. 8,12-30
LB 671: 1,2,3,4 (Nu bidden wij de heilige Geest)
Preek
LB 687: 1,2,3 (Wij leven van de wind)
Inleidende woorden bij het avondmaal
Delen van brood en wijn
GK06 76: 1,2 (En de Geest en de bruid zeggen: kom)
Gebed
Collecte
Belijdenis: LB 302: 1,2,3,4 (God in de hoog’ alleen zij eer)
Zegen
Delen via e-mail

24 jun, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

24 jun, 17:00, Andreaskerk

JeugdienstLees verder >

24 jun, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >