Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 16 september, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:prof. A.L.Th. de Bruijne (Kampen)
Collecte:Stand by you Foundation

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom
Gezongen votum en groet
Zingen: ps 97:1,4 De Heer alleen regeert
Gebed
Lezen: Lukas 23:11-12 en Handelingen 4:24-31
Zingen: Psalm 2:1,2 Wat willen jullie, wereldmachten, toch
Lezen: Handelingen 11: 27- 12:25
Zingen: GK 163:1,2,3 Ik bouw op U
preek over Handelingen 12: 21-25
zingen: Opwekking 805 Maak ons hart onrustig
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 107:1,4 Gods goedheid houdt ons staande
Gebed
Collecte
Zingen: LB 281:1,2,3,4 Wij zoeken hier uw aangezicht
Zegen + gezongen amen
Delen via e-mail

23 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

23 sep, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

30 sep, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >