Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Leerdienst

Datum & tijd:Zondag 28 oktober, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. G.J. Klapwijk (Zwolle)
Collecte:Zending

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Liturgie

Welkom
Votum en zegengroet
Zingen: LB705 “Ere zij aan God de Vader”
Gebed
Lezen: Jozua 24:1-8 en 14-31
Zingen: GK Psalm 135:8,9,11 HEER, uw Naam die heerlijk is”
Preek
Zingen: Psalm 90:1 “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen”
Geloofsbelijdenis
zingen Gk109:4 “Aanbidt de Vader in het Woord”
Gebed
Collecte
Zingen: Opw.407: “O Heer, mijn God”
Zegen
Delen via e-mail

28 okt, 18:30, Samuëlkerk

JeugddienstLees verder >

28 okt, 18:30, Tabernakelkerk

LofprijzingsdienstLees verder >

04 nov, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >