Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 18 november, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:Ds. Anne Rienks (Nijkerk)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Leerdienst

God de Vader voorziet ?!

Zondag 10

Liturgie

Votum, vredegroet, Amen
Zingen: Ps 104:8,9 lied over de schepping en Gods majesteit
Gebed
Lezen: Handelingen 17: 22-28
Zingen: Ps 139: 6,7
Preektekst HC Zondag 10
Preek
Zingen LB 909: 1-3 Wat God doet dat is goed, zijn wil is wijs en heilig; als ik aan zijn hand ga, dan ben ik ook veilig
Geloofsbelijdenis (melodie LB: 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt)
Gebed
Collecte
Zingen: OPW 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Slotzegen
(gemeente) Amen = GK 71 De lof en de heerlijkheid; (3 groepen?)
Delen via e-mail

25 nov, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

25 nov, 17:00, Voorhof

ZangdienstLees verder >

25 nov, 17:00, Andreaskerk

LeerdienstLees verder >