Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Middagdienst

Datum & tijd:Zondag 2 december, 17:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Jan van Houwelingen (Zutphen)
Collecte:Stichting Present

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

1ste zondag van de Advent “Tot U, Heer, hef ik mijn ziel”

Liturgie

Votum
Groet
Z Ps 25: 1 en 2 - ’k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Bidden om de verlichting van de Heilige Geest
L Mat. 1:1-25
Z GK 62 - Ik ben de weg, zo zegt de Heer
Onderwijs (Heidelbergse Catechismus, zondag 11)
Z GK 145 - Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Het geloof belijden
Z GK119:1-5 - De kerk van alle tijden
Dankgebed
Offerande
Z Ps. 18:8 en 9 Gij immers zult het arme volk verhogen
Zending
Zegen
Delen via e-mail

09 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

09 dec, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

16 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >