Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Goede Vrijdag

Datum & tijd:Vrijdag 30 maart, 19:30 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Evangelisatie, Diaconie en CNAP
Bijzonderheid:Avondmaal

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema is: huilen bij Jeruzalem
1.    Menselijk oordeel over Jezus.
2.    Goddelijk oordeel over wie Jezus afwijst.
3.    Gods ontferming en vrede voor wie Jezus aanvaardt.
 

Liturgie

1.Votum
2.Vredegroet
3.Zingen: Ps. 22 : 1, 8
4.Gebed
5.Geloofsbelijdenis: Heid. Cat. znd. 15
6.Zingen: LB 575 : 4, 5 Alle leed hebt Gij geleden
7.Schriftlezing: Lucas 13:34, 35; 19:35 – 44; 21:21 - 24
8.Zingen: LB 554 : 3 Ongewenst is koning
9. Schriftlezing Lucas 23:43-46
De paaskaars wordt gedoofd
10.Tekst: Luc. 23 : 27 – 31
11Bediening van het Woord
12.Amenlied: LB 560 Hij ging de weg zo eenzaam
13.Dankzegging en voorbede
14.Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling: Opw. 614 (luisterlied) Uw genade is mij genoeg
15.Bediening van het Heilig Avondmaal
We gebruiken formulier 5
a.instelling
b.Christus gedenken
c.Gemeenschap en verwachting
d.Gebed
e.Viering
1.Opwekking
2.instellingswoorden
3.Zingen: Agnus Dei, vers 1, (Sela) (solo of muziekgroep)
4.uitnodiging
5.Uitdelen van brood en wijn
6.Zingen: Agnus Dei (Sela) (beide verzen) (allen)
7.Dankzegging 1
8.Slotlied staande Opw. 544 Meer dan rijkdom
16.Zegen
Delen via e-mail

31 mrt, 19:30, Tabernakelkerk

Stille ZaterdagLees verder >

01 apr, 10:00, Koningshof

Morgendienst PasenLees verder >

01 apr, 17:00, Koningshof

Middagdienst PasenLees verder >