Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Hemelvaartsdag

Datum & tijd:Donderdag 10 mei, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Evangelisatie

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema van deze Hemelvaartsdienst: Jezus’ troonbestijging

Liturgie

Voor de dienst: Opw. 665 - Ooit komt een dag
1.Mededelingen
2.Votum
3.Vredegroet
4.Z Sela (Juicht, want Jezus is Heer, Hij is verheerlijkt)
5.Gebed6
5.Geloofsbelijdenis: HC zondag 18
7.Z LB 666 - De Heer is opgetogen
8.L Hand. 1 : 4 – 11
9.Z GK Ps. 47 : 1, 3
10.L tekst: Lucas 20 : 41 – 44
11.Zingen: Ps. 110 DNP - De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken
12.Verkondiging
13.Z Opw. 780 - Ik zie uit naar de Heer
14.Gebed van dank en voorbede
15.Inzameling van de gaven
16.Z Opw. 665 - Ooit komt een dag
17.Zegen
Delen via e-mail

13 mei, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

13 mei, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >

20 mei, 10:00, Koningshof

Morgendienst PinksterenLees verder >