Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst Eerste Kerstdag

Datum & tijd:Dinsdag 25 december, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:ds. Peter Baas (Apeldoorn)
Collecte:Lichtenvoorde

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

De herders loofden God, toen ze de Messias hadden gezien.

Liturgie

Voorzang: Opw. 527 (Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken)
Votum
Vredegroet
Zingen: LB 477: 1 t/m 4 (Komt allen te zamen)
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2 : 6 - 13
Gezongen Schriftlezing: Lucas 2 : 14: GK 06 Gez.50 (staande in wisselzang) (Ere zij God)
Schriftlezing: Lucas 2 : 15 – 21
Zingen: LB 503 (Wij staan aan een kribbe)
Belijdenis: Heidelb. Cat. Zondag 14 (staande)
Zingen: LB 483 (staande) (Stille nacht, heilige nacht)
Tekst: Lucas 2 : 20
Zingen: LB 468: 1,2,4 (Prijs de Heer die herders prijzen)
Verkondiging: De herders loofden God, toen ze de Messias hadden gezien.
Zingen: Opw. 523: 1,2,3 (Laat ieder het horen, dat eens werd geboren)

Bediening van de Heilige Doop aan Anna Sela Lammers
a.Lezing van formulier 3 (t/m doopgedachtenis)
b.Doopgebed
c.Vragen aan de ouders
d.Kindmoment
e.Doop van Anna Sela Lammers
f.Dooplied: Dooplied van Sela (In het water van de doop)
g.Oproep aan de gemeente
h.Felicitatie van de doopouders door wijkouderling

Gebed van dank en voorbede
Collecte
Zingen: GK 06 Gez. 85: 1,2,4 (wisselzang) (Weet jij, waarom Jezus hier op aarde kwam)
Zegen
Delen via e-mail

25 dec, 15:45, Koningshof

Gemeenteviering KerstLees verder >

30 dec, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

30 dec, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >