Hart voor God, elkaar en Apeldoorn
Terug naar overzicht

Morgendienst

Datum & tijd:Zondag 6 januari, 10:00 iCal
Locatie:Koningshof
Voorganger:br. Willem van der Horst (preekbevoegdheid) (Zwolle)
Collecte:TU

Let op:
  • Niet ingelogd is alleen naluisteren beschikbaar.
  • Ingelogd kunt u ook nakijken.

Naluisteren

(mp3 opslaan op computer)

Beschrijving

Thema: Lopen over water

Liturgie

Welkom/mededelingen
Stil moment
Gezongen Votum en Groet
GK 231 Maak muziek voor God de Vader (wisselzang)
Marcus 1 : 1 -8 (Een ‘wake-up call’)
Gebed
Opw. 717 Stil, mijn ziel, wees stil
Lezen: Marcus 6: 45-52 en Psalm 93
Ps 93 (Nieuwe psalmberijming)
Preek ()
Opw. 789: Lopen over water
Dankgebed
Collecte
Opw. 687 ‘Heer wijs mij uw weg’
Zegen
LB 425: ‘Vervuld van uw zegen’
Delen via e-mail

06 jan, 17:00, Koningshof

MiddagdienstLees verder >

13 jan, 10:00, Koningshof

MorgendienstLees verder >

13 jan, 17:00, Voorhof

MiddagdienstLees verder >